Uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitaplarda bölümler

Ferhatoğlu, E., Controlled Foreign Company Legislation in Turkey in Georg Kofler et al (Ed.) Controlled Foreign Company Legislation (Amsterdam: IBFD, 2020).

Ferhatoğlu, E., Improving Tax Compliance in a Globalized World (Turkish Perspective) in Michael Lang et al (Ed.) Improving Tax Compliance in a Globalized World (Amsterdam: IBFD, 2018).

Ferhatoğlu, E., “Turkey” in Andrei Cracea (Ed.) OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (2014 Condensed Version) and Key Tax Features of Member Countries 2017 (Amsterdam: IBFD, 2017).

41h8Rtve9gL._SX349_BO1,204,203,200_

Ferhatoğlu, E., “Tax Secrecy and Tax Transparency-The Relevence of Confidentiality in Tax Law (Turkish Perspective)” in Eleonor Kristoffersson, et al. (eds.) Tax Secrecy and Tax Transparency-The Relevence of Confidentiality in Tax Law, Part 1 and 2 (Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang – International Academic Publishers, 2013).

IBFD Tax Rules 2012 radars 2e corr.:Opmaak 1

Ferhatoğlu, E., “Tax Rules in Non-Tax Agreements in Turkey” in Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus Staringer, Alfred Storck (eds.) Tax Rules in Non-Tax Agreements (Amsterdam: IBFD, 2012).

Ulusal yayınevleri tarafından basılmış kitaplar

Ferhatoğlu, E. Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi: Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması (İstanbul: Beta, 2010).

Köse, T., Ferhatoğlu, E. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğe göre Transfer Fiyatlandırması (Üretim İşletmelerinde Uygulama) (Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2008).

Edizdoğan, N., Özker, N., Ferhatoğlu, E., Bilge, S. Türk Vergi Sistemi (Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2007)

Ulusal yayınevleri tarafından basılmış kitaplarda bölümler

Ferhatoğlu, E. (2022). Vergi İdareleri Arası Otomatik Bilgi Değişimi ve Kişisel Verilerin
Korunması, Muhtelif Yönleriyle Kişisel Verilerin Korunması Hukuku içinde (Ed.
Kemal Şenocak), Yetkin Yayınları, Ankara.
⇓ indir

Ferhatoğlu, E. (2018). BEPS Eylem 1: Dijital Ekonomi, Vergilendirmede Matrah Aşındırma ve Kâr Kaydırma içinde. (Ed. Billur Yaltı), Beta, İstanbul.
⇓ indir

Ferhatoğlu, E. (2017). Daimi İşyerine Kazanç Atfedilmesi, Uluslararası Vergi Hukuku
Konularına Türkiye Yaklaşımı içinde. (Ed. Billur Yaltı), Oniki Levha, Ankara.
⇓ indir

Ferhatoğlu, E. (2015). OECD Model Vergi Anlaşmasının Daimi İşyerine İlişkin Kurallarının Güncellenmesi Çalışmaları, Prof. Dr. Metin Taş’a Armağan içinde. (Ed. Adnan Gerçek, Fatih Saraçoğlu), Gazi Kitabevi, Ankara.
⇓ indir

Ftekin

Ferhatoğlu, E. (2014). Yurtdışından Elde Edilen Bireysel Emeklilik Sistemi Gelirlerinin Vergilendirilmesi, Prof. Dr. Fazıl Tekin’e Armağan içinde. (Ed. Erdal Gümüş, Ali Çelikkaya, Erhan Gümüş, Emrah Ferhatoğlu, Semih Bilge, Murat Aslan, Melih Çildir), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, No: 231, Eskişehir.
⇓ indir

Ferhatoğlu, E. (2014). Uluslararası Vergi Hukukunda Örtülü Sermaye, Prof. Dr. Şükrü Kızılot’a Armağan içinde. (Ed. Nevzat Saygılıoğlu, Eren Çaşkurlu, Mine Nur Bozdoğan), Ankara.
⇓ indir

Ferhatoğlu, E. (2012). Uluslararası Vergi Sorunları, Uluslararası Kamu Maliyesi içinde. (Ed. Fazıl Tekin, Mehmet Oğuz Arslan), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, No: 1876, Eskişehir.

Ferhatoğlu, E. (2012). Uluslararası Şirketlerin Vergilendirilmesi, Uluslararası Kamu Maliyesi içinde. (Ed. Fazıl Tekin, Mehmet Oğuz Arslan), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, No: 1876, Eskişehir.