Buz, F., Ferhatoğlu, E., Grup Vergilendirme Rejimi ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Grup Vergilendirme Rejimi Uygulaması, Vergi Sorunları, Sayı: 389, ss. 44-55 (Şubat 2021)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., Türk Vergi Anlaşmaları Hukukunda Sermaye Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 71, Sayı: 1, 2016
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., “BEPS Projesinin Vergi Anlaşmaları Hukukunda Hibrit Finansal Araç Sorununa Etkisi”, Vergi Sorunları, Sayı: 326, s. 17-30 (Kasım 2015)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., “Vergi Anlaşmaları Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi”, Vergi Sorunları, Sayı: 301, s. 52-64 (Ekim 2013)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., “Almanya-Türkiye Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nda Bağlama Kuralları”, Maliye Dergisi, Sayı: 161, s. 105-117 (Temmuz-Aralık 2012)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., Poyraz Ferhatoğlu, G., “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Vergi ve Ceza Hukukunda Uzlaş(tır)ma: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Vergi Dünyası, Yıl: 19, Sayı: 342, s. 150-163 (Şubat 2010)
⇓ indir

Köse, T., Ferhatoğlu, E., “Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Teşvikinde Ar-Ge İndirimi ve Ar-Ge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 3, s. 79-112 (Eylül 2009)
⇓ indir

Köse, T., Ferhatoğlu, E., “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Kapsamında Sabit Kıymet Yenileme Fonu Uygulamasının Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl: 9, Sayı: 29, s. 43-65 (Eylül 2009)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., Köse T., “Ar-Ge İndiriminin Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Bakımından Değerlendirilmesi”, Mali Çözüm, Yıl: 19, Sayı: 94, s. 33-58 (Temmuz-Ağustos 2009)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., Gümüş, E., “Mali Miladın Yenisi: 5811 Sayılı Kanun”, E-Yaklaşım, Sayı: 195, Mart 2009
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., Köse, T., “Grup Şirketleri Arasındaki Köprü Kredi İlişkilerinin Örtülü Sermaye Müessesesi Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Raporu, Yıl: 17, Sayı: 112, s. 51-61 (Ocak 2009)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., “Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Giderilmesi: Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 4, s. 191-218 (2008)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., Köse, T., “Ortaklardan Alınan Sipariş Avanslarının Örtülü Sermaye Müessesesi Bakımından Değerlendirilmesi”, Mali Çözüm, Yıl: 18, Sayı: 89, s. 27-46 (Eylül-Ekim 2008)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., “Bireysel Emeklilik Sistemi Ödemelerinin Vergilendirilmesi: Gelir Vergisi mi? Servet Vergisi mi?”, Mali Pusula, Yıl: 3, Sayı: 26, s. 128-133 (Şubat 2007)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., “Avrupa Birliği Ortak Katma Değer Vergisinde Elektronik Ticaret”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, s. 47-65 (2006)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., “Uluslararası Vergi Rekabeti ve Sürükleyici Güçleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 79-96 (2006)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., “Avrupa’da Düz Oranlı Vergi Sistemi Çalışmaları ve Başarısı”, Vergi Dünyası, Yıl: 25, Sayı: 298, s. 170-176 (Haziran 2006)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., “Avrupa Birliği’nde Zarar Verici Vergi Rekabetine Karşı Yürütülen Çalışmalar”, Yaklaşım, Sayı: 162, s. 190-197 (Haziran 2006)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., “2004 Genişlemesi Sonrasında Avrupa Birliği’nde Vergi Rekabeti ve Sonuçları”, E-Akademi, Sayı: 51, Mayıs 2006
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., “Avrupa Birliği’nde Tasarrufların Vergilendirilmesi”, Vergi Sorunları, Yıl: 29, Sayı: 212, s. 145-156 (Mayıs 2006)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., “Bir Kamu Harcaması Türü Olarak Vergi Harcaması ve Türk Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirilmesi”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, s: 78-92 (2005)
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., “Avrupa Birliği Ortak Çevre Politikası Çerçevesinde Çevre Vergileri”, E-Yaklaşım, Yıl: 11, Sayı 130, Ekim 2003
⇓ indir

Ferhatoğlu, E., “Gelir Teorileri Bağlamında Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Gelir Tanımlaması ve Sonuçları”, E-Akademi, Sayı: 19, Eylül 2003
⇓ indir